Military

Są 2 wersje krav maga: cywilna oraz militarna. Różni je przede wszystkim zakres technik ćwiczonych oraz niejako cel: w wersji cywilnej priorytetem jest obrona przed zagrożeniem, w wersji wojskowej celem jest także zabicie przeciwnika.

Odmiana militarna krav maga wykorzystuje broń jako element wyposażenia, podczas gdy cywilna zakłada wykorzystanie noża lub pałki jedynie po odebraniu ich przeciwnikowi. Odmiany militarnej naucza się wyłącznie wśród tzw. służb mundurowych (w szczególności w wojsku i policji). Przy jej opracowywaniu kierowano się spostrzeżeniem, że klasyczne sztuki walki były przeznaczone do walki przeciwko innej broni niż dzisiaj stosowana.

Strzelanie Dynamiczne

Celem strzelania dynamicznego jest nauka bądź utrwalenie umiejętności posługiwania się bronią krótką lub długą w różnych sytuacjach bojowych.
Uczestnicy w znaczący sposób poszerzą swoją wiedzę na temat broni, nauczą się pracy na różnych jednostkach strzeleckich, w sposób efektywny będą mogli wykorzystać maksymalnie cechy danej jednostki broni.
Tego typu trening wpływa na poprawę w znaczącym stopniu reakcji na określoną sytuację bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, umiejętność oceny zagrożenia, identyfikację celu, umiejętność prowadzenia celnego ostrzału.
Poprzez systematyczny trening bez strzałowy, a następnie na strzelnicy, osoba biorąca udział w szkoleniu nauczy się podstaw, zasad bezpiecznego posługiwania się bronią, będzie posiadać wiedzę na temat czynników wpływających na oddanie celnego strzału, oraz posiądzie umiejętność, zależy od poziomu wyszkolenia, obsługi broni ( wymiana magazynków, dynamiczne zgrywanie przyrządów celowniczych, zasady pracy na języku spustowym, postawy strzeleckie, bezpieczne przemieszczanie się z bronią).

Taktyka Zielona

Nauka poruszania, przemieszczania się walki w terenie przygodnym ( otwartym) poza terenem zurbanizowanym (las,pustynia), w którym wykorzystuje się naturalną rzeźbę terenu, szatę roślinną, oraz naturalne zbiorniki wodne do potrzeb przemieszczającej się grupy.
Do zadań realizowanych w ramach powyższego zagadnienia można zaliczyć: rozpoznanie, zasadzka, elementy maskowania, kamuflażu, zwiad, rajd, wsparcie ogniowe.
Dzięki taktyce zielonej uczymy się współpracy w grupie, spostrzegawczości, analizowania sytuacji, umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach dużego obciążenia umysłowego jaki i stresu.
Tego typu trening wpływa znacząco na integrację grupy co w przeniesieniu na określoną grupę zawodową może znacząco wpłynąć na efektywność wykonywanych obowiązków służbowych. Ponadto jest to doskonała forma wypoczynku czynnego i rekreacji ruchowej.

Taktyka czarna

Powyższe zagadnienie uczy poruszania się określonej grupy 2,3,4 5,6 osobowej i większej w terenie zurbanizowanym wszędzie tam gdzie znajdują się jakiekolwiek zabudowy. Polega na bezpośredniej walce z przeciwnikiem, który znajduje się w budynkach, pojazdach, pomieszczeniach. Charakteryzuje się walką, prowadzeniem ognia na niedużych dystansach.
Na trening tego rodzaju składają się podstawowe elementy typu: poruszanie się pośród zabudowań, wejścia do pomieszczeń, przeszukanie, wzajemna asekuracja,
umiejętność przemieszczania się z bronią, oraz prowadzenie jeżeli zajdzie taka potrzeba ognia selektywnego w celu neutralizacji określonego celu.

Uczestnictwo w tego typu zajęciach podobnie jak w taktyce zielonej wpływa i uczy koncentracji, szybkości podejmowania decyzji, gdyż sytuacje jakie mają miejsce w tego typu treningu są bardzo dynamiczne i zmuszają nas do maksymalnej koncentracji podczas wykonywania określonych zadań.
W znaczący sposób wpływa na „zgranie” określonej grupy biorącej udział w tego typu zajęciach. Pozwala się sprawdzić w sytuacji dużego stresu w czasie ćwiczeń.
W tego typu treningu zwraca się uwagę na motorykę, szybkość reakcji, opanowanie, spostrzegawczość, odporność na stres, umiejętność podejmowania, trafnych decyzji w bardzo krótkim przedziale czasu. Również wpływa doskonale na integrację grupy.

Powyższe zagadnienia po wstępnym przeszkoleniu teoretycznym są realizowane w miejscach do tego przeznaczonych ( las, budynki), w praktyce wykorzystywane są markery Paint-Ball. zajęcia prowadzone są zgodnie z opracowanym scenariuszem odpowiadającym danemu zagadnieniu taktycznemu.